Тод хүмүүс

Бяцхан үрээ асрахдаа гаргадаг алдаа

Өөрийнхөө хүүхдийг бусдын хүүхэдтэй бүү харьцуул Хүүхэд бүр өөр. Гэвч ихэнх...

Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгийн их зөрчигддөг улс

Дэлхий нийтээр эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал хурцаар яригддаг. Тэгвэл Ройтерс аг...

Барааны тэмдэг

  Барааны тэмдэг гэж юу вэ? Монгол улсын барааны тэмдэг, газарзүйн за...

Энгийн хэрнээ эрүүл хэрэглээ

Хүний биеийн зонхилох хувь нь ус билээ. Насанд хүрсэн хүний биеийн жингийн 70 ор...