Редакци бодлого

Редакцийн бодлого:

 1. Тодньюс.мн өөрийн нэрийн контентуудыг салбар бүрт, бүх насныханд зориулж бэлтгэн хүргэнэ
 2. Тодньюс.мн-ийн контентууд нийгмийн эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх, гэгээлэг өгөөжтэй, мэдлэг, мэдээлэл болохуйц байна
 3. Бид тэгш эрх, хууль дээдлэх, зарчмыг удирдлага болгон мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээнд нийтийг соён гэгээрүүлэх сэтгүүлзүйн суурь зарчимд тулгуурлан ажиллана
 4. Тодньюс.мн сайтын бэлтгэн хүргэх контентууд нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зөв хандлага түгээч хэн бүхэнийг дэмжин хамтран ажиллана
 5. Тодньюс.мн Үнэн бодит, эх сурвалжтай, сонирхолтой мэдээ мэдээллийг бүх хэлбэрээр түгээнэ
 6. Тодньюс.мн сайт нь бусдыг гүжирдсэн, доромжилсон, гутаасан, турхирсан, арьс өнгө, нас хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, гадаад үзэмж, амьдралын нөхцөл байдлаар нь ялгаварласан, нийгмийн сөрөг зүйлд уриалсан мэдээ мэдээллийг нийтлэхээс татгалзана
 7. Тодньюс.мн эрдэм шинжилгээ, инженерчлэл, мэдээлэл харилцаа холбоо, технологи, шинжлэх ухааны бодит дэвшил оюунлаг мэдээллийн ТОД Хөтөч байна
 8. Тодньюс.мн сайт нь өөрийн албан ёсны олон нийтийн сүлжээнд мэдээ мэдээллээ байршуулж дэлхий дахинаа түгээнэ

 Сайтын бүтэц үндсэн 7 категори:

 1. Өгүүлбэр  - SPEECH       
 2. Санаа, шийдэл – IDEA
 3. Үйл ажиллагаа – EVENT      
 4. Амьдралын хэв маяг – LIFE STYLE
 5. Бүтээл, бүтээн байгуулалт – CREATION 
 6. Зураглал – LIVE         
 7. Ирээдүй  - FUTURE