Нүүр хуудас Мэдээ ОРОН НУТАГ: Өмнөговь аймаг Тод Хүмүүс: Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатарыг онцоллоо.

ОРОН НУТАГ: Өмнөговь аймаг Тод Хүмүүс: Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатарыг онцоллоо.

Admin
Admin, TODNEWS.MN
 
Тод Хүмүүс: Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатар

Тод Хүмүүс: Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатарыг онцоллоо. Тэрээр 2016 оноос хойш 500 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв төвлөрүүлж аймагтаа бүтээн байгуулалт хийжээ...

Posted by Todnews.mn on Monday, May 25, 2020

Өмнөговь аймагт 2016 оноос хойш 500 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв төвлөрүүлж аймагтаа бүтээн байгуулалт хийжээ