ОРОН НУТАГ: Өмнөговь аймаг Тод Хүмүүс: Өмнөговь аймгийн засаг дарга Н.Наранбаатарыг онцоллоо.

Өмнөговь аймагт 2016 оноос хойш 500 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв төвлөрүүлж аймагтаа бүтээн байгуулалт хийжээ.