Өмнөговь: Зорилтот бүлгийн 57 өрхөд өргөө цагаан гэр олгов

   Нутгийн  хишиг аймгийн Засаг дарга Р.Сэддоржын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурласан олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгасны нэг бол #ӨСӨЛТИЙГ_ӨРХ_БҮРД юм. Өөрийн гэсэн орон гэргүй, эсхүл өрх толгойлсон эцэг эх зэрэг зорилтот бүлгийн 57 өрхөд өргөө цагаан гэрийг шийдвэрлэж өглөө.

 

Сэтгэгдэл үлдээх