Авто машин ачилтын журамд өөрчлөлт оруулахаар ажлын хэсэг ажиллаж байна

Авто машин ачилтын журамд өөрчлөлт оруулахаар ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ажлын хэсэг иргэдийн саналыг авч дараах саналуудыг гаргажээ. 

-Машин ачсаны төлбөрийн хэмжээг тээвэрлэсэн километр, тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээнээс хамаарч тогтоох

-Машин ачсантай холбоотой төлбөрөөс олсон ашгийн 30 хувийг авто замын санд төвлөрүүлэх

-Ачаалал багатай, төв зам дагуу биш зарим зах, хэсэгт 3-5 минут буюу түр зогсох, хүүхдээ сургууль, цэцэрлэгт нь өгөөд гарах боломжит зохицуулалтыг оруулах

-Буруу байрлуулсан авто машиныг ачихад 1-т гэрээт цагдаагийн ажилтан түр зогсох хэсэгт зогссоныг нягтлах, 2-т эзэнд нь заавал холбоо барьж хэлэх, дуудах, 3-т эзэн өөрөө ирэхгүй байгаа үед ачилтын компани дууддаг байх дэс дарааллаар ажилладаг болгож өөрчлөх саналуудыг тус тус тусгасан байна. 

Сэтгэгдэл үлдээх