Дархлаажуулалтын цэгүүдийн байршил

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 8-нд ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна

Сэтгэгдэл үлдээх