"Аялал жуулчлалын тухай хууль" тогтоомжийг боловсронгуй болгоно

"Аялал жуулчлалын тухай хууль" тогтоомжийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох цуврал хэлэлцүүлэг 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 58 зочид буудлын бизнес эрхлэгчид танхимаар болон цахимаар идэвхтэй оролцож, тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, хууль тогтоомжийг сайжруулах чиглэлээр саналаа солилцлоо.

Оролцогчид аялал жуулчлалын тухай болон бусад хууль тогтоомжид дараах шинэчлэл, өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай гэж үзжээ.

Үүнд:

  • Аялал жуулчлалын сан байгуулах, сангийн эх үүсвэр бүрдүүлэх, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих эрх зүйн орчныг бий болгох
  • Сангийн хөрөнгийг аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаад буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд зарцуулах (мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, зочлох үйлчилгээний салбарын мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв байгуулах, Монгол Улсыг гадаад улсад сурталчлах маркетинг хийхэд зарцуулах,
  • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг НӨАТ-аас чөлөөлөх;
  • Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 109 дүгээр зүйлд “илүү цаг, долоо хоногийн амралтын өдөр, шөнийн цаг, нийтээр амрах баярын өдөр ажиллуулсны нэмэгдэл хөлс” гэсэн хэсэгт аялал жуулчлалын салбарын онцлогт тохируулсан зохицуулалтыг нэмэх боломжийг судлах;
  • Аялал жуулчлалын үйлчилгээ авсан жуулчин, зочдоос тухайн үйлчилгээтэй холбоотой үнэлгээ, санал, гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх зохицуулалтыг хуульд тусгах;
  • Зочлох үйлчилгээний салбарт гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
  • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индексэд “зочлох үйлчилгээ”-ний салбарын мэргэжлийг нэмэх зэрэг саналууд гарч, хэлэлцүүлэгдлээ.

Сэтгэгдэл үлдээх